Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Web www.DVCSpeculator.com.vn bắt đầu triển khai chức năng tư vấn online " Tư vấn Daily trading" http://dvcspeculator.com.vn/chat/daily-trading  từ 9/7/2018. Đây là chức năng mới nhằm phục vụ cho chiến lược Trading liên tục trong phiên trên TTCK Phái Sinh. TTCK Phái Sinh là một công cụ đầu tư khá mới mẻ trên TTCK Việt Nam nên chúng tôi có một số lưu ý cho quý nhà đầu tư trước khi sử dụng các thông tin tư vấn trong chuyên mục này:

Mục đích tư vấn: Trading phái sinh có kỷ luật, tự nâng cao kỹ năng chơi phái sinh, tài sản ròng NAV sẽ tăng theo tháng.

Trading theo trend: Để khoảng 50% số hợp đồng qua đêm. Hạn chế giữ full tài khoản qua đêm đề phòng thông tin xấu đột ngột xuất hiện.

Trading trong ngày ( lướt sóng trong phiên): Sẽ tư vấn các điểm uốn để Long, Short. Chủ yếu tư vấn 1 chiều, phần đóng trạng thái nhà đầu tư tự quyết, đặc biệt các tài khoản lớn phải chủ động đóng trạng thái dần khi có lãi. Sẽ có nhiều thời điểm tư vấn cả 2 chiều ( mở trạng thái, đóng trạng thái).

Trang bị trading phái sinh: Nhà đầu tư nên trang bị 1 máy tính có 2 màn hình, 1 màn hình dùng để đặt lệnh, 1 màn hình để theo dõi bảng giá và các tin tức khác.

Nguyên tắc giao dịch phái sinh

- Trong phiên chúng tôi sẽ tư vấn các điểm Long, Short giá tốt nhất. Khi nhận khuyến nghị Long xong, một thời gian sau lại có khuyến nghị Short. Lúc đó nhà đầu tư đóng trạng thái số hợp đồng đã Long, chuyển sang Short thêm.

- Long, Short tỷ trọng bao nhiêu nhà đầu tư tự quyết, hạn chế việc trading full tài khoản. Xin nhắc lại sau khi Long, Short xong có lãi, anh chị tự quyết định việc chốt lãi, tránh việc lúc có lãi thì không chốt lúc lỗ lại đi cắt lỗ.

- Chiến thuật chốt lãi trước 30% số hợp đồng, 60% số hợp đồng; số còn lại sẽ chốt hết khi có điểm đảo chiều ( áp dụng cho các tài khoản lớn)

- Trong phiên đợi rõ cơ hội,chúng tôi sẽ khuyến nghị. Hạn chế việc đặt Long trước hoặc Short trước. Trong phiên biến động mạnh đặt hứng để Long hoặc Short trước rất rủi ro dẫn đến lỗ nặng.

- Không Long đuổi, không Short đuổi. Tại vùng chưa rõ xu hướng nên ngồi xem đợi cơ hội tự xuất hiện. Hạn chế trading full tài khoản trong phiên vì không phải lúc nào chúng ta cũng đúng.

- Trong phiên biến động mạnh, sau khi mở trạng thái mà sai xu hướng, cắt lỗ khi giá vênh 2-3 giá. Tuyệt đối không được Long, Short bình quân giá dẫn đến lỗ nặng.

- Trong phiên biến động bình thường, sau khi mở trạng thái giá vênh 1-2 giá không cắt lỗ, có thể Long, Short thêm. Đợi đảo chiều chốt trạng thái sau.

- Hạn chế giao dịch phiên ATC. Phiên chiều sau 14h sẽ rõ xu hướng cho phiên ngày hôm sau

- Khi phiên sáng có lãi khá. Phiên chiều giảm quy mô giao dịch, đợi rõ cơ hội mới trading đảm bảo giữ được lãi trong ngày.

- 1 tháng có 22 phiên. Trading đều tay có lãi hàng ngày, số tiền lãi 1 tháng rất lớn.

- Trong phiên nhà đầu tư tập trung quan sát, theo dõi chặt chẽ các khuyến nghị. Hạn chế Long, Short đuổi khi giá   vênh >2 giá so với giá tại thời điểm khuyến nghị. Đối với các giao dịch ngắn hạn, khi có việc bận cần đi ra ngoài anh chị nên đóng hết trạng thái.