Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 22/01/2021 08:37:57 ] TTSpeculator: Ngày 22/1: Chào buổi sáng

[ 22/01/2021 08:38:05 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 22/01/2021 09:39:52 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1184.5

[ 22/01/2021 09:43:13 ] TTSpeculator: Phiên thứ hai tuần sau hàng bắt đáy về nên hôm nay cơ sở sẽ bị chốt lời

[ 22/01/2021 09:46:10 ] TTSpeculator: Lát PS có giá đỏ

[ 22/01/2021 09:50:30 ] TTSpeculator: Quí vị Short canh giá đỏ đóng dần

[ 22/01/2021 09:50:46 ] TTSpeculator: chúng tôi đóng Short < 1181

[ 22/01/2021 10:08:37 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại 1184.2

[ 22/01/2021 10:08:50 ] TTSpeculator: Quí vị canh S vùng 1184.2-1185

[ 22/01/2021 10:09:40 ] TTSpeculator: Canh Short nhẹ 1 phần

[ 22/01/2021 10:12:41 ] TTSpeculator: VN30 đã có đỉnh phiên sáng mốc 1164

[ 22/01/2021 10:13:12 ] TTSpeculator: Chúng ta đợi test đỉnh này không thành khi VN30 đảo chiều là SHort đuổi xuống

[ 22/01/2021 10:15:13 ] TTSpeculator: Quí vị luôn tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ 3 điểm ( kể cả lúc chúng tôi khuyến nghị giữ vị thế nhưng nhiều trường hợp thị trường biến động mạnh quí vị nên tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ)

[ 22/01/2021 10:16:18 ] TTSpeculator: VN330 chuẩn bị giảm

[ 22/01/2021 10:33:18 ] TTSpeculator: Quí vị đang có vị thế Short theo chúng tôi đợi giảm mới đóng

[ 22/01/2021 10:33:29 ] TTSpeculator: cắt lỗ 3 giá

[ 22/01/2021 10:35:21 ] TTSpeculator: chúng tôi vẫn giữ S

[ 22/01/2021 10:38:09 ] TTSpeculator: chúng tôi cắt 3 điểm

[ 22/01/2021 01:28:31 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1184.2

[ 22/01/2021 01:28:49 ] TTSpeculator: S nhẹ 1 phần

[ 22/01/2021 01:29:46 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang tăng nhẹ dần nhưng khi quay đầu thì PS sẽ rơi rất nhanh

[ 22/01/2021 01:34:45 ] TTSpeculator: VN30 tăng + +6 điểm chuẩn bị rơi

[ 22/01/2021 01:34:50 ] TTSpeculator: PS sẽ rơi sâu

[ 22/01/2021 01:35:42 ] TTSpeculator: Hôm nay HOSE thông sàn nên sẽ không cản được đà rơi

[ 22/01/2021 01:36:15 ] TTSpeculator: Khi rơi quí vị canh chốt dần vị thế S

[ 22/01/2021 01:41:33 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã đóng vì thế Short vùng 1180