Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 21/01/2021 08:34:50 ] TTSpeculator: Ngày 21/1: Chào buổi sáng

[ 21/01/2021 08:34:58 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 21/01/2021 09:48:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng L 1125.5

[ 21/01/2021 09:50:08 ] TTSpeculator: Quí vị lưu ý phiên nay PS co giật lên chỉ trading tỷ trọng nhỏ

[ 21/01/2021 11:26:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1129

[ 21/01/2021 11:26:23 ] TTSpeculator: Quí vị canh Long nhẹ vùng giá 1128-1129

[ 21/01/2021 01:03:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1134.8