Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 19/04/2021 08:53:42 ] TTSpeculator: Ngày 19/4: Chào buổi sáng

[ 19/04/2021 08:53:51 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 19/04/2021 09:33:23 ] TTSpeculator: Cuối tuần vừa quan thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực, nhưng vnindex phản ứng kém. Quí vị hạn chế Long đuổi

[ 19/04/2021 09:59:50 ] TTSpeculator: VN30 đang tăng và chúng ta canh Short vùng giá 1276.5 trở lên

[ 19/04/2021 10:09:57 ] TTSpeculator: Tuyệt đối không L

[ 19/04/2021 10:10:20 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi để tính điểm S tiếp theo

[ 19/04/2021 10:34:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1281.3

[ 19/04/2021 10:34:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1281

[ 19/04/2021 10:37:41 ] TTSpeculator: Quí vị canh Short 1 phần vùng 1281-1282

[ 19/04/2021 10:39:04 ] TTSpeculator: VN30 tăng +10 đến +10.5 sẽ điều chỉnh

[ 19/04/2021 10:40:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1282

[ 19/04/2021 10:40:34 ] TTSpeculator: Tỷ trọng 15%

[ 19/04/2021 10:42:36 ] TTSpeculator: VN30 đang dao động vùng đỉnh

[ 19/04/2021 10:46:05 ] TTSpeculator: PS đã tạo đỉnh 1284, VN30 tăng dướn lên +11.5 điểm và bắt đầu chỉnh

[ 19/04/2021 11:02:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ tỷ trọng S nhỏ, VN30 đang hồi nhẹ và nếu không phá được kháng cự 1288.8 trong phiên chúng tôi sẽ Short thêm khi VN30 quay đầu giảm

[ 19/04/2021 11:03:40 ] TTSpeculator: hoặc trường hợp có dướn qua nhưng sau đó giảm xuống thì chúng tôi cũng S thêm

[ 19/04/2021 11:09:04 ] TTSpeculator: VN30 đang có dấu hiệu tạo 2 đỉnh tại 1288.8 - 1289

[ 19/04/2021 11:25:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short giá 1281

[ 19/04/2021 01:13:13 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi để S lại

[ 19/04/2021 01:20:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1285

[ 19/04/2021 01:23:18 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm giá 1287

[ 19/04/2021 01:23:24 ] TTSpeculator: tỷ trọng 10%

[ 19/04/2021 01:33:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhỏ nên vẫn giữ

[ 19/04/2021 01:33:33 ] TTSpeculator: Nếu cuối phiên tăng mạnh thì sẽ cắt lỗ

[ 19/04/2021 01:51:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cắt lỗ 1 phần vùng giá 1292. Còn lại phần nhỏ chúng tôi đợi chỉnh sẽ cắt sau

[ 19/04/2021 02:03:39 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt lỗ giá 1293