Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 19/01/2021 08:24:04 ] TTSpeculator: Ngày 19/1: Chào buổi sáng

[ 19/01/2021 08:24:15 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 19/01/2021 09:23:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1174.2

[ 19/01/2021 09:27:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1172.7

[ 19/01/2021 09:27:05 ] TTSpeculator: Chỉ Long nhẹ

[ 19/01/2021 09:28:28 ] TTSpeculator: VN30 giảm 9.5-10 điểm sau đó hồi

[ 19/01/2021 09:34:30 ] TTSpeculator: VN30 chuẩn bị hồi điểm

[ 19/01/2021 09:34:55 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã dự báo chính xác điểm đáy khi vn30 giảm đúng -10 điểm

[ 19/01/2021 09:35:01 ] TTSpeculator: và chuẩn bị hồi

[ 19/01/2021 09:38:53 ] TTSpeculator: VN30 giảm -10.3 điểm chuẩn bị hồi

[ 19/01/2021 09:49:17 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long > 1175 do vênh

[ 19/01/2021 09:50:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng dần Long vùng 1175-1176

[ 19/01/2021 09:51:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng hết Long 1175.5

[ 19/01/2021 10:14:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long 1168

[ 19/01/2021 10:14:21 ] TTSpeculator: 1167.5

[ 19/01/2021 10:14:34 ] TTSpeculator: Quí vị canh 1166-1168

[ 19/01/2021 10:14:57 ] TTSpeculator: Long nhẹ từng phần vùng trên

[ 19/01/2021 10:16:53 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1166

[ 19/01/2021 10:17:07 ] TTSpeculator: Long 15%

[ 19/01/2021 10:21:30 ] TTSpeculator: Chúng toi Long thêm 1164.5

[ 19/01/2021 10:24:25 ] TTSpeculator: VN30 giảm -17 điểm có hồi

[ 19/01/2021 10:27:06 ] TTSpeculator: VN30 giảm -17 đến -18 điểm có hồi

[ 19/01/2021 10:27:14 ] TTSpeculator: và đây là mức đáy thấp nhất trong phiên

[ 19/01/2021 10:33:47 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1163

[ 19/01/2021 10:36:44 ] TTSpeculator: tại vùng này chúng tôi không cắt mà đợi hồi

[ 19/01/2021 11:15:40 ] TTSpeculator: chúng tôi đã cắt lỗ từng vùng