Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 16/04/2021 08:37:15 ] TTSpeculator: Ngày 16/4: Chào buổi sáng

[ 16/04/2021 08:37:26 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 16/04/2021 08:44:35 ] TTSpeculator: Tính từ phiên hôm nay quí vị hạn chế Long đuổi trong các nhịp hồi của vnindex... Chúng tôi ngồi đợi để canh Short các nhịp hồi trong phiên, nếu dúi mạnh trong phiên sẽ đóng và lại canh hồi để Short. Nếu thuận lợi sẽ ôm Short qua đêm

[ 16/04/2021 09:18:42 ] TTSpeculator: Chúng ta đợi kéo sẽ canh S

[ 16/04/2021 09:31:16 ] TTSpeculator: Rất hạn chế Long đuổi. Chúng tôi đang ngồi đợi thêm

[ 16/04/2021 09:40:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S một phần vùng 1283
-1284.5

[ 16/04/2021 09:41:11 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã S 1 phần vùng 1283

[ 16/04/2021 09:41:21 ] TTSpeculator: quí vị canh S vùng 1283-1284.5

[ 16/04/2021 09:42:59 ] TTSpeculator: S tỷ trọng 10-20% để lướt sóng

[ 16/04/2021 09:44:17 ] TTSpeculator: VN30 dự kiến tăng +7.5 điểm sẽ chỉnh xuống

[ 16/04/2021 09:44:37 ] TTSpeculator: quí vị canh mốc dự báo điểm uốn của chúng tôi để giao dịch

[ 16/04/2021 09:56:25 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã lướt 1 phần S giá 1281. Chúng ta đợi hồi sẽ lại S lại

[ 16/04/2021 09:57:23 ] TTSpeculator: Bên CS vn30 hồi +7 điểm chỉ sau 10 phút vn30 đã đỏ

[ 16/04/2021 09:58:30 ] TTSpeculator: vnindex hiện ở trạng thái xanh vỏ đỏ lòng khi số mã giảm gấp đôi số mã tăng

[ 16/04/2021 10:09:05 ] TTSpeculator: QUí vị canh S 1281.5-1282

[ 16/04/2021 10:10:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 1281.9

[ 16/04/2021 10:11:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1283

[ 16/04/2021 10:13:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1284.6

[ 16/04/2021 10:13:29 ] TTSpeculator: tập trung S vào vùng giá 1284.6-1285

[ 16/04/2021 10:14:35 ] TTSpeculator: tỷ trọng Short 10-20%

[ 16/04/2021 10:30:06 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1281.5

[ 16/04/2021 10:31:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo quí vị hạn chế Long đuổi

[ 16/04/2021 10:31:21 ] TTSpeculator: Thực tế thị trường đang diễn ra khá sát với dự báo của chúng tôi

[ 16/04/2021 10:34:31 ] TTSpeculator: Vừa rồi chúng tôi đã tập trung Short khối lượng lớn vùng 1284.5-1285 và thị trường đã ủng hộ

[ 16/04/2021 10:37:22 ] TTSpeculator: Giờ chúng tôi ngồi đợi để S lại

[ 16/04/2021 10:37:41 ] TTSpeculator: Tuyệt đối không Long khi giá hồi lên vùng 1285

[ 16/04/2021 10:44:39 ] TTSpeculator: VN30 đang hồi lên nhưng PS đã biết sợ

[ 16/04/2021 10:47:37 ] TTSpeculator: Quí vị cứ đợi tiếp

[ 16/04/2021 10:48:15 ] TTSpeculator: Đã có một số nhóm S trước 1282

[ 16/04/2021 10:49:20 ] TTSpeculator: Chúng ta canh vùng 1283-1284

[ 16/04/2021 10:52:34 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu tăng +5.5 đến +6 điểm là đảo chiều

[ 16/04/2021 10:53:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi đưa ra mốc dự báo để quí vị tính toán

[ 16/04/2021 10:57:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi PS kéo là chúng tôi Short

[ 16/04/2021 10:59:11 ] TTSpeculator: VN30 chạm kháng cự cứng trong phiên ở 1290.5 nên bị dội ngược lại

[ 16/04/2021 11:05:13 ] TTSpeculator: PS đang < VN30 là 7 điểm nên chúng tôi đợi thu vênh mới SHort

[ 16/04/2021 11:11:26 ] TTSpeculator: chần chừ vị độ vênh điểm nên chúng tôi lỡ nhịp S vừa rồi

[ 16/04/2021 11:11:42 ] TTSpeculator: mặc dù dự báo được VN30 tăng +5.5 điểm sẽ đảo

[ 16/04/2021 12:59:07 ] TTSpeculator: Chiều nay quí vị canh hồi để Short

[ 16/04/2021 01:35:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1264.3

[ 16/04/2021 01:35:21 ] TTSpeculator: Quí vị canh vùng 1266 Short

[ 16/04/2021 01:36:41 ] TTSpeculator: mình VIC kéo thì làm ăn gì được

[ 16/04/2021 01:39:13 ] TTSpeculator: Tuyệt đối ko Long

[ 16/04/2021 01:39:31 ] TTSpeculator: Cuối phien vni gẫy thêm nhiều mã cơ sở lộ sàn

[ 16/04/2021 01:39:37 ] TTSpeculator: thì PS sẽ giảm mạnh

[ 16/04/2021 01:40:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 1259

[ 16/04/2021 01:41:04 ] TTSpeculator: Đợi hồi lại S tiếp

[ 16/04/2021 01:41:18 ] TTSpeculator: Vừa rồi chúng tôi S liên tiếp vùng 1265

[ 16/04/2021 01:47:12 ] TTSpeculator: Chúng tôi S lại 1262

[ 16/04/2021 01:47:26 ] TTSpeculator: S lại dần từ 1262-1265

[ 16/04/2021 01:47:59 ] TTSpeculator: S dải các mức giá

[ 16/04/2021 01:48:18 ] TTSpeculator: theo nguyên tắc S nhẹ 1262 lên 1265 S nhiều hơn

[ 16/04/2021 01:50:11 ] TTSpeculator: chúng tôi canh 1265

[ 16/04/2021 01:54:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi đợi thêm

[ 16/04/2021 02:02:57 ] TTSpeculator: sau 2h15 thấy yếu là mở S

[ 16/04/2021 02:03:12 ] TTSpeculator: chúng tôi S 1262 cắt lỗ vùng 1265

[ 16/04/2021 02:03:18 ] TTSpeculator: và sẽ canh

[ 16/04/2021 02:10:15 ] TTSpeculator: HOSE bị nghẽn lệnh nên chúng tôi sang tuần tính tiếp