Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 15/04/2021 08:29:30 ] TTSpeculator: Ngày 15/4: Chào buổi sáng

[ 15/04/2021 08:29:38 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 15/04/2021 10:09:56 ] TTSpeculator: Hôm nay là phiên đáo hạn khó giao dịch nên quí vị giao dịch tỷ trọng nhỏ

[ 15/04/2021 10:16:57 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1289

[ 15/04/2021 10:20:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi L thêm 1288

[ 15/04/2021 10:21:02 ] TTSpeculator: Hôm nay chúng tôi giao dịch tỷ trọng nhỏ

[ 15/04/2021 10:22:19 ] TTSpeculator: Vẫn có kịch bản ATC sẽ được kéo lên để đáo hạn PS

[ 15/04/2021 10:24:21 ] TTSpeculator: Quí vị chỉ giao dịch tỷ trọng nhỏ và chủ động lướt

[ 15/04/2021 10:26:39 ] TTSpeculator: VN30 đang hồi, PS đã có lãi nếu PS thủng 1291 quí vị đóng vị thế Long

[ 15/04/2021 10:28:54 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Long 1292

[ 15/04/2021 10:36:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng non giá, hiện tại giá 1294
không nên Long đuổi mà đợi tăng thêm sẽ tính chiều S nhẹ

[ 15/04/2021 10:37:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi đợi giá 1296

[ 15/04/2021 10:41:43 ] TTSpeculator: VN30 đang quí vị đợi tín hiệu của chúng tôi

[ 15/04/2021 10:42:35 ] TTSpeculator: Nếu VN30 vượt mốc 1299 thì PS tăng tiếp nên chưa S ngay được

[ 15/04/2021 10:51:04 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1296

[ 15/04/2021 10:52:24 ] TTSpeculator: VN30 tăng tối đa +10.5 sau đó chỉnh

[ 15/04/2021 10:53:51 ] TTSpeculator: PS đã có lãi nếu hồi lên mốc 1294.5 đóng hết S... còn lại giữ đợi giá tốt hơn mới đóng dần

[ 15/04/2021 10:54:30 ] TTSpeculator: Nếu giá giảm về 1290 chúng ta lại đặt mốc hồi lên 1291 đóng hết S

[ 15/04/2021 10:57:03 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 1292.5

[ 15/04/2021 01:28:30 ] TTSpeculator: thị trường yếu nhưng vẫn có thể hồi sau 1h30

[ 15/04/2021 01:28:41 ] TTSpeculator: Nên quí vị không Short

[ 15/04/2021 01:30:08 ] TTSpeculator: VN30 sau 1h30 hồi nên không S

[ 15/04/2021 01:30:15 ] TTSpeculator: Đợi hồi mới tính tiếp

[ 15/04/2021 01:31:39 ] TTSpeculator: sau 1h30 VN30 hồi đúng như dự kiến

[ 15/04/2021 01:32:31 ] TTSpeculator: Quý vị nên tham khảo các điểm uốn của chúng tôi, có hôm đúng có hôm sai nhưng số lần đúng nhiều hơn

[ 15/04/2021 01:56:40 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1290

[ 15/04/2021 01:58:26 ] TTSpeculator: Chúng tôi kỳ vọng đáo hạn VN30 sẽ được kéo

[ 15/04/2021 02:00:08 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng 1292.4

[ 15/04/2021 02:05:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi Long nhẹ 1289.5

[ 15/04/2021 02:06:56 ] TTSpeculator: Nếu lỗ 1 giá chúng tôi cắt lỗ

[ 15/04/2021 02:07:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt 1288.5