Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 14/04/2021 08:20:37 ] TTSpeculator: Ngày 14/4: Chào buổi sáng

[ 14/04/2021 08:20:45 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 14/04/2021 09:40:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1276

[ 14/04/2021 09:44:14 ] TTSpeculator: Đầu phiên NĐT nước ngoài đã bán ròng mạnh

[ 14/04/2021 09:54:09 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng Short 1274.1

[ 14/04/2021 10:21:35 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1281.5

[ 14/04/2021 10:25:29 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1282.6

[ 14/04/2021 10:28:11 ] TTSpeculator: PS đã tạo đỉnh phiên sáng tại 1284

[ 14/04/2021 10:28:49 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi sẽ canh S thêm 1284

[ 14/04/2021 10:33:18 ] TTSpeculator: VN30 tăng +4.5 điểm sẽ chỉnh

[ 14/04/2021 10:47:41 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S < 1279

[ 14/04/2021 10:51:13 ] TTSpeculator: VN30 vẫn đang rơi

[ 14/04/2021 10:51:26 ] TTSpeculator: Quí vị còn S có thể đóng được giá tốt hơn chúng tôi

[ 14/04/2021 10:52:02 ] TTSpeculator: MSN kéo vn30 cũng chuẩn bị chỉnh xuống

[ 14/04/2021 10:52:32 ] TTSpeculator: Cộng thêm hàng ngàn HĐ Long đuổi > 1282 cắt lỗ nữa

[ 14/04/2021 10:56:49 ] TTSpeculator: MSN đã đảo đúng như chúng tôi tính toán

[ 14/04/2021 10:57:11 ] TTSpeculator: Từ giá 100 đang chỉnh xuống

[ 14/04/2021 11:04:36 ] TTSpeculator: Quí vị còn Short đóng giá 1270

[ 14/04/2021 11:07:01 ] TTSpeculator: Nhóm Long đuổi > 1282 đã cắt lỗ vùng tham chiếu nên quí vị đóng Short là hợp lý

[ 14/04/2021 01:12:51 ] TTSpeculator: Chúng tôi sẽ đợi mốc 1283
-1284 để Short

[ 14/04/2021 01:13:09 ] TTSpeculator: Nên khi PS sát mốc đó quí vị có Long canh chốt

[ 14/04/2021 01:14:21 ] TTSpeculator: Quí vị đợi mốc 1283

[ 14/04/2021 01:18:01 ] TTSpeculator: Chúng tôi S nhẹ 1279.5

[ 14/04/2021 01:18:27 ] TTSpeculator: VN30 có dấu hiệu chỉ tăng được +4.5 điểm là chỉnh

[ 14/04/2021 01:19:01 ] TTSpeculator: Và lần này đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước khá tin cậy

[ 14/04/2021 01:20:16 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1281

[ 14/04/2021 01:23:56 ] TTSpeculator: VN30 dự kiến sau 1h45 sẽ rơi

[ 14/04/2021 01:24:08 ] TTSpeculator: nếu sau 2h rơi thì mới bị bán mạnh

[ 14/04/2021 01:24:12 ] TTSpeculator: vì là cuối phiên

[ 14/04/2021 01:36:27 ] TTSpeculator: Chúng tôi S thêm 1284.5

[ 14/04/2021 01:37:45 ] TTSpeculator: Nếu PS Vượt 1287 chúng tôi sẽ cắt lỗ

[ 14/04/2021 01:40:19 ] TTSpeculator: Đã có dấu hiệu VN30 rơi sau 1h45

[ 14/04/2021 01:43:07 ] TTSpeculator: hôm nay chúng tôi đã thắng các vòng trước

[ 14/04/2021 01:43:16 ] TTSpeculator: vòng này phải để sâu mới đóng

[ 14/04/2021 01:43:30 ] TTSpeculator: Vì giảm cuối phiên rất nhanh

[ 14/04/2021 01:46:18 ] TTSpeculator: Quí vị cứ để cho lãi chạy

[ 14/04/2021 01:46:32 ] TTSpeculator: vì VN30 đang giảm

[ 14/04/2021 01:55:21 ] TTSpeculator: Chúng tôi giữ thêm 10 phút

[ 14/04/2021 01:59:07 ] TTSpeculator: Chúng tôi cắt 1287.2