Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

[ 03/07/2020 08:39:31 ] TTSpeculator: Ngày 3/7: Chào buổi sáng

[ 03/07/2020 08:39:38 ] TTSpeculator: Chúc quí vị một ngày trading thành công

[ 03/07/2020 09:31:37 ] TTSpeculator: Khi vnindex tăng sát 4 điểm quí vị không nên Long đuổi

[ 03/07/2020 09:31:58 ] TTSpeculator: Khi vnindex đảo xuống quí vị sẽ lỗ

[ 03/07/2020 09:33:39 ] TTSpeculator: Phiên sáng nay quí vị trading 2 chiều tỷ trọng nhỏ

[ 03/07/2020 09:50:27 ] TTSpeculator: vnindex tăng +4 điểm quí vị có Long canh chốt

[ 03/07/2020 09:57:43 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 10% giá 774

[ 03/07/2020 10:00:53 ] TTSpeculator: Quí vị không nên S đuổi. Chúng tôi chỉ S nhẹ và chủ động lướt sóng

[ 03/07/2020 10:03:20 ] TTSpeculator: Vùng đóng S lướt sóng 770 - 772

[ 03/07/2020 10:03:58 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã cảnh báo quí vị trước đó khi vnindex tăng lớn hơn 4 điểm... có Long canh chốt

[ 03/07/2020 10:05:46 ] TTSpeculator: Chúng tôi đóng S giá 771.2

[ 03/07/2020 10:18:41 ] TTSpeculator: PHiên hôm nay tăng điểm nhưng đến hiện tại giá trị đạt thấp

[ 03/07/2020 10:19:07 ] TTSpeculator: Nên chúng tôi giữ nguyên quan điểm khi vnindex tăng 4-5 điểm chúng tôi mở S nhẹ

[ 03/07/2020 10:19:53 ] TTSpeculator: PS có giá 774 quí vị Short 1 phần

[ 03/07/2020 10:26:13 ] TTSpeculator: Phiên hôm nay quí vị lướt sóng nhỏ cả 2 chiều

[ 03/07/2020 10:26:30 ] TTSpeculator: Nhưng chúng tôi vẫn ưu tiên chiều Short hơn

[ 03/07/2020 10:40:12 ] TTSpeculator: Giao dịch như hiện tại chúng tôi đứng ngoài... sang phiên chiều chúng tôi tính tiếp

[ 03/07/2020 01:11:36 ] TTSpeculator: Chúng tôi S 10% giá 776

[ 03/07/2020 01:23:14 ] TTSpeculator: vnindex sau 1h30 - 1h45 chỉnh

[ 03/07/2020 01:23:22 ] TTSpeculator: Quí vị Long đuổi PS dễ lỗ

[ 03/07/2020 01:31:49 ] TTSpeculator: vnindex tăng điểm nhưng thanh khoản rất kém

[ 03/07/2020 01:32:15 ] TTSpeculator: Tiền không vào thị trường cơ sở

[ 03/07/2020 01:32:33 ] TTSpeculator: PS lát có giá đỏ

[ 03/07/2020 01:37:48 ] TTSpeculator: Chúng tôi đã tư vấn Short đúng đỉnh PS. Chúng tôi đóng giá tham chiếu.

[ 03/07/2020 01:44:48 ] TTSpeculator: Quí vị không nên Long

[ 03/07/2020 01:45:00 ] TTSpeculator: Chúng tôi lại đợi giá xanh để chúng tôi canh S.

[ 03/07/2020 01:45:15 ] TTSpeculator: Chúng tôi ngồi rình

[ 03/07/2020 01:45:56 ] TTSpeculator: nếu có giá tốt chúng tôi lại mở S

[ 03/07/2020 02:09:46 ] TTSpeculator: vnindex tăng điểm với thanh khoản thấp như hôm nay... ngày mai vnindex dễ đỏ điểm

[ 03/07/2020 02:10:13 ] TTSpeculator: Tăng bằng cách kéo SAB tăng gần 9 điểm thì không ổn tí nào

[ 03/07/2020 02:12:34 ] TTSpeculator: Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần... chúng tôi nhầm ngày hihi