Skip to content Skip to navigation

     

    

Chức năng mới *

Tư vấn online TTCK phái sinh trading liên tục trong phiên.

Click để tham gia ngay

  

   

   

Công ty của ông Lê Phước Vũ muốn bán hết 43 triệu cổ phiếu HSG

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:08ch
<a href="https://vneconomy.vn/cong-ty-cua-ong-le-phuoc-vu-muon-ban-het-43-trieu-co-phieu-hsg-20201201205310366.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/hsg-1606830793889444354454-crop-1606830802255421506843.jpg" /></a>Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến 2/1/2021, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

C&#244;ng ty của &#244;ng L&#234; Phước Vũ muốn b&#225;n hết 43 triệu cổ phiếu HSG

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:08ch
<a href="https://vneconomy.vn/cong-ty-cua-ong-le-phuoc-vu-muon-ban-het-43-trieu-co-phieu-hsg-20201201205310366.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/hsg-1606830793889444354454-crop-1606830802255421506843.jpg" /></a>Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến 2/1/2021, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

C&#244;ng ty của &#244;ng L&#234; Phước Vũ muốn b&#225;n hết 43 triệu cổ phiếu HSG

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:08ch
<a href="https://vneconomy.vn/cong-ty-cua-ong-le-phuoc-vu-muon-ban-het-43-trieu-co-phieu-hsg-20201201205310366.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/hsg-1606830793889444354454-crop-1606830802255421506843.jpg" /></a>Thời gian giao dịch từ ngày 4/12 đến 2/1/2021, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính công ty
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

SCIC tiếp tục ch&#224;o b&#225;n 36,30% vốn tại Vocarimex

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:05ch
<a href="https://vneconomy.vn/scic-tiep-tuc-chao-ban-3630-von-tai-vocarimex-20201201213401475.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/voc-16068332445511021172411-crop-16068332531111263193397.jpg" /></a>SCIC đã đưa ra giá khởi điểm trọn lô là 18.540 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về gần 820 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

SCIC tiếp tục ch&#224;o b&#225;n 36,30% vốn tại Vocarimex

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:05ch
<a href="https://vneconomy.vn/scic-tiep-tuc-chao-ban-3630-von-tai-vocarimex-20201201213401475.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/voc-16068332445511021172411-crop-16068332531111263193397.jpg" /></a>SCIC đã đưa ra giá khởi điểm trọn lô là 18.540 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về gần 820 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

SCIC tiếp tục ch&#224;o b&#225;n 36,30% vốn tại Vocarimex

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 10:05ch
<a href="https://vneconomy.vn/scic-tiep-tuc-chao-ban-3630-von-tai-vocarimex-20201201213401475.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/voc-16068332445511021172411-crop-16068332531111263193397.jpg" /></a>SCIC đã đưa ra giá khởi điểm trọn lô là 18.540 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu về gần 820 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mục ti&#234;u VN-Index sẽ l&#224; v&#249;ng gi&#225; 1.025 – 1.040 điểm

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:30ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-tieu-vn-index-se-la-vung-gia-1025-1040-diem-20201201202716772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/tvsi-1606829225867955762459-crop-1606829230373447669220.jpg" /></a>VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/12/2020
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mục ti&#234;u VN-Index sẽ l&#224; v&#249;ng gi&#225; 1.025 – 1.040 điểm

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:30ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-tieu-vn-index-se-la-vung-gia-1025-1040-diem-20201201202716772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/tvsi-1606829225867955762459-crop-1606829230373447669220.jpg" /></a>VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/12/2020
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Mục ti&#234;u VN-Index sẽ l&#224; v&#249;ng gi&#225; 1.025 – 1.040 điểm

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:30ch
<a href="https://vneconomy.vn/muc-tieu-vn-index-se-la-vung-gia-1025-1040-diem-20201201202716772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/tvsi-1606829225867955762459-crop-1606829230373447669220.jpg" /></a>VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/12/2020
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Eurowindow h&#233; lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:25ch
<a href="https://vneconomy.vn/eurowindow-he-lo-loi-nhuan-sut-giam-manh-20201201144040343.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/1570440136-1568967007-20180619-01-1-16068082911152077403996-crop-16068083003971676383472.jpg" /></a>Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Eurowindow h&#233; lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:25ch
<a href="https://vneconomy.vn/eurowindow-he-lo-loi-nhuan-sut-giam-manh-20201201144040343.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/1570440136-1568967007-20180619-01-1-16068082911152077403996-crop-16068083003971676383472.jpg" /></a>Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Eurowindow h&#233; lộ lợi nhuận sụt giảm mạnh

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 8:25ch
<a href="https://vneconomy.vn/eurowindow-he-lo-loi-nhuan-sut-giam-manh-20201201144040343.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/1570440136-1568967007-20180619-01-1-16068082911152077403996-crop-16068083003971676383472.jpg" /></a>Lợi nhuận sau thuế trong vòng 6 tháng 2020 chỉ đạt 11,6 tỷ đồng
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Sovico Aviation đăng k&#253; mua 10 triệu cổ phiếu VJC

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 7:03ch
<a href="https://vneconomy.vn/sovico-aviation-dang-ky-mua-10-trieu-co-phieu-vjc-20201201144434328.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vjc-1606808629850744764489-crop-16068086413571405489069.jpg" /></a>Sovico Aviation do bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc VietJet đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Sovico Aviation đăng k&#253; mua 10 triệu cổ phiếu VJC

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 7:03ch
<a href="https://vneconomy.vn/sovico-aviation-dang-ky-mua-10-trieu-co-phieu-vjc-20201201144434328.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vjc-1606808629850744764489-crop-16068086413571405489069.jpg" /></a>Sovico Aviation do bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc VietJet đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Sovico Aviation đăng k&#253; mua 10 triệu cổ phiếu VJC

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 7:03ch
<a href="https://vneconomy.vn/sovico-aviation-dang-ky-mua-10-trieu-co-phieu-vjc-20201201144434328.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vjc-1606808629850744764489-crop-16068086413571405489069.jpg" /></a>Sovico Aviation do bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT kiểm Tổng giám đốc VietJet đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Blog chứng kho&#225;n: Thị trường qu&#225; mạnh, tiền v&#244; bi&#234;n

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 5:10ch
<a href="https://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-thi-truong-qua-manh-tien-vo-bien-20201201170934772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vn30-1606817243342354960-crop-16068172474261542510837.JPG" /></a>Cửa giảm đầu phiên hôm nay thì không có gì đặc biệt, nhưng cách thị trường phục hồi với lực cầu bắt đáy thì đúng là ngoạn mục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Blog chứng kho&#225;n: Thị trường qu&#225; mạnh, tiền v&#244; bi&#234;n

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 5:10ch
<a href="https://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-thi-truong-qua-manh-tien-vo-bien-20201201170934772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vn30-1606817243342354960-crop-16068172474261542510837.JPG" /></a>Cửa giảm đầu phiên hôm nay thì không có gì đặc biệt, nhưng cách thị trường phục hồi với lực cầu bắt đáy thì đúng là ngoạn mục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Blog chứng kho&#225;n: Thị trường qu&#225; mạnh, tiền v&#244; bi&#234;n

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 5:10ch
<a href="https://vneconomy.vn/blog-chung-khoan-thi-truong-qua-manh-tien-vo-bien-20201201170934772.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/vn30-1606817243342354960-crop-16068172474261542510837.JPG" /></a>Cửa giảm đầu phiên hôm nay thì không có gì đặc biệt, nhưng cách thị trường phục hồi với lực cầu bắt đáy thì đúng là ngoạn mục
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Th&#225;ng 11, huy động tr&#225;i phiếu Ch&#237;nh phủ tăng gần 17%

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 4:54ch
<a href="https://vneconomy.vn/thang-11-huy-dong-trai-phieu-chinh-phu-tang-gan-17-20201201164839584.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/tpcp-16068161310022045846412-crop-16068161350401830911119.jpg" /></a>Tháng 11, HNX đã tổ chức 26 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 36.897 tỷ đồng trái phiếu, tăng 16,6% so với tháng trước
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Th&#225;ng 11, huy động tr&#225;i phiếu Ch&#237;nh phủ tăng gần 17%

VNEconomy Stock News - Tháng 12 1, 2020 - 4:54ch
<a href="https://vneconomy.vn/thang-11-huy-dong-trai-phieu-chinh-phu-tang-gan-17-20201201164839584.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2020/12/1/tpcp-16068161310022045846412-crop-16068161350401830911119.jpg" /></a>Tháng 11, HNX đã tổ chức 26 đợt đấu thầu, huy động được tổng cộng 36.897 tỷ đồng trái phiếu, tăng 16,6% so với tháng trước
Mục phân loại: VNEconomy Stock News

Trang